Friday, 1 February 2013

BlogkuVideo | Parking Yang Menguntungkan

Masalah yang biasa kita lihat di kawasan-kawasan perumahan, pusat membeli belah dan banyak lagi pusat komersial ialah kekurangan tempat parking. Hal ini berlaku mungkin kekurangan space itu sendiri, mungkin di awal pembinaan sesebuah bangunan tersebut ia tidak memikirkan space untuk parking atau jumlah yang disediakan terhad atau tidak mencukupi.

Tetapi jika dikawasan tersebut sudah pesat, padat dan urban, masalah parking mesti dipikirkan dengan lebih terperinci lagi, jadi pembinaan parking yang berkonsepkan menjimatkan ruang boleh dibina. Konsep ini juga dapat menjimatkan ruang malahan selamat untuk menghalang berlakunya kecurian. Selamat, Efisyen dan Jimat.


p/s: mungkin lebih sesuai untuk kereta mewah


No comments:

Post a Comment